Tuyển nhiều vị trí từ Intern…

Công ty IOTLink _ D A N A N G

  • Đăng ngày 01-07-2021

  • Loại việc làm: Lập trình

Cần tìm đồng đội lấp đầy ghế trống. List job nóng hơn mùa hè! Junior/Senior iOS Junior/Senior Android Junior/Senior .NET List Thực tập sinh cũng nóng không kém. Ib mình gửi JD mọi người nhé. Send CV to phucvt@iotlink.com.vn 

Cần tìm đồng đội lấp đầy ghế trống. List job nóng hơn mùa hè!
  • Junior/Senior iOS
  • Junior/Senior Android
  • Junior/Senior .NET
List Thực tập sinh cũng nóng không kém.
Ib mình gửi JD mọi người nhé.
Send CV to phucvt@iotlink.com.vn 

Bình luận