Tuyển dụng lập trình viên – Axon Active Vietnam

Axon Active Vietnam

  • Đăng ngày 27-06-2018

  • Loại việc làm: Lập trình

Công ty: Axon Active Vietnam Địa điểm: Ho Chi Minh Office: -15 Java Developers – 01 Technical Architect – 02 Mobile Hybrid App Developers – 02 Web Developers – 01 ICT Specialist Da Nang Office: – 10 Java Developers – 02 Mobile Developers (Android/iOS) Can Tho Office: – 05 Java Developers – 05 Mobile Developers…

Công ty: Axon Active Vietnam
Địa điểm:

Ho Chi Minh Office:
-15 Java Developers
– 01 Technical Architect
– 02 Mobile Hybrid App Developers
– 02 Web Developers
– 01 ICT Specialist

Da Nang Office:
– 10 Java Developers
– 02 Mobile Developers (Android/iOS)

Can Tho Office:
– 05 Java Developers
– 05 Mobile Developers (Android/iOS)

Cơ hội việc làm:
+Làm việc trực tiếp với khách hàng Châu Âu
+Cơ hội nâng cao trình độ tiếng Anh mỗi ngày
+Môi trường chuẩn Agile/Scrum năng động, thân thiện
+Chế độ lương và phúc lợi luôn thuộc hàng top

Xem thêm tại: https://www.axonactive.com/careers/
Ms Thanh Tuyen: tuyen.nguyenthithanh@axonactive.com ( Skype: live :tuyen_nguyen96)
Ms Thuy Le: thuy.le@axonactive.com ( Skype: thuyle508)

Bình luận