TUYỂN DESIGNER

HUSBLE

  • Đăng ngày 18-05-2021

  • Loại việc làm: Thiết kế đồ hoạ

Husble tuyển cả có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm POD, chỉ cần kỹ năng phần mềm tốt và tư duy thẩm mỹ cao  Nếu mấy bạn muốn biết thêm thông tin thì inbox nè. Nếu mấy bạn muốn apply ngay thì gửi CV và portfolio đến email của HR nha: recruitment@husble.com

Husble tuyển cả có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm POD, chỉ cần kỹ năng phần mềm tốt và tư duy thẩm mỹ cao 🧡
Nếu mấy bạn muốn biết thêm thông tin thì inbox nè.
Nếu mấy bạn muốn apply ngay thì gửi CV và portfolio đến email của HR nha: recruitment@husble.com

Bình luận