Phỏng vấn online nhận ngay offer high

Công ty AXON ACTIVE - CN Đà Nẵng

  • Đăng ngày 07-06-2021

  • Loại việc làm: Lập trình

Bên Axon Active VN tớ vẫn đang cần tuyển các vị trí sau: Java Developers .Net Developers PHP Developers Nodejs Fullstack Front end Developers Manual Tester Update CV và gửi tớ ngay nhé: minh.phan@axonactive.com. Skype: samantha.phan Take care and stay safe Thank you

Bên Axon Active VN tớ vẫn đang cần tuyển các vị trí sau:
👉Java Developers
👉.Net Developers
👉PHP Developers
👉Nodejs Fullstack
👉Front end Developers
👉Manual Tester
Update CV và gửi tớ ngay nhé: minh.phan@axonactive.com. Skype: samantha.phan
Take care and stay safe💪
Thank you🥰

Bình luận