EFE Technology tuyển dụng THỰC TẬP SINH

  • Đăng ngày 09-08-2023

  • Loại việc làm: Việc làm

1. PHP (WordPress) Yêu cầu:  CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT  ĐÃ TỪNG LÀM QUA CRUD PHP  NẮM VỮNG KIẾN THỨC RESPONSIVE  JD: http://bit.ly/PHPinternship  Link apply: https://forms.gle/bBD4bW6L7bQYo8SP6 2. Tester Yêu cầu:  NỮ  ƯU TIÊN KỸ NĂNG TIẾNG ANH TỐT  ĐÃ TỪNG HỌC KHÓA TESTER  JD: http://bit.ly/TESTERinternship  Link apply: https://forms.gle/ULs7hYtzcgL5DxR37 More info: bong.huynh@efe.com.vn 0935 618 505 EFE…

1. PHP (WordPress)
Yêu cầu:
🎈 CÓ KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT
🎈 ĐÃ TỪNG LÀM QUA CRUD PHP
🎈 NẮM VỮNG KIẾN THỨC RESPONSIVE
☘️ JD: http://bit.ly/PHPinternship
🌼 Link apply: https://forms.gle/bBD4bW6L7bQYo8SP6

2. Tester
Yêu cầu:
🎈 NỮ
🎈 ƯU TIÊN KỸ NĂNG TIẾNG ANH TỐT
🎈 ĐÃ TỪNG HỌC KHÓA TESTER
☘️ JD: http://bit.ly/TESTERinternship
🌼 Link apply: https://forms.gle/ULs7hYtzcgL5DxR37

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'O и A WE ARE HIRING INTERN PHP (WordPress) Tester FOR MORE INFORMATION bong.huynh@efe.com.vr 0935 618 505'

More info:

  • 📩bong.huynh@efe.com.vn
  • ☎️0935 618 505
  • EFE Technology: https://www.facebook.com/efetechnology/
  • Life at EFE: https://www.facebook.com/lifeatefe

Bình luận