𝐍𝐂𝐂 𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐍𝐆 | 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐈𝐍 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑

  • Đăng ngày 19-05-2023

  • Loại việc làm: Lập trình

𝐸𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝐹𝑢𝑙𝑙-𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑡-𝑡𝑖𝑚𝑒 (>28ℎ/𝑤) 🎯🎯 Các vị trí Thực tập sinh mà nhà NCC đang tìm kiếm sẽ có trên danh sách dưới đây, ưu tiên các ứng viên làm được trên 28h/w: ☑️ 𝐏𝐇𝐏 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧 ☑️ 𝐍𝐨𝐝𝐞𝐣𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧 ☑️ 𝐅𝐄 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧 (React or Angular) Xem thêm các job đang tuyển: https://career.ncc.asia/list-jobs/ THÔNG TIN…

𝐸𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 𝐹𝑢𝑙𝑙-𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑡-𝑡𝑖𝑚𝑒 (>28ℎ/𝑤) 🎯🎯
Các vị trí Thực tập sinh mà nhà NCC đang tìm kiếm sẽ có trên danh sách dưới đây, ưu tiên các ứng viên làm được trên 28h/w:
☑️ 𝐏𝐇𝐏 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧
☑️ 𝐍𝐨𝐝𝐞𝐣𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧
☑️ 𝐅𝐄 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧 (React or Angular)
Xem thêm các job đang tuyển: https://career.ncc.asia/list-jobs/

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
📧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: career@ncc.asia
📞 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 023.6650.4606
🌐 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬::
📌 3th Floor, TP Building, 268 30/4 Street, Hoa Cuong Bac, Hai Chau, Da Nang.

Bình luận