Unitech

05 Bridge Engineer (BrSE) – Unitech

15-05-2018

Vị trí: Kỹ sư cầu nối Số lượng: 05 Địa điểm: Đà Nẵng  Mô tả: Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn Yêu cầu: Tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, Lập trình viên quốc tế; Lập trình tốt với ít nhất một ngôn ngữ Java, .Net, PHP …;…