CT2A – Bảo vệ đồ án Thiết kế web

Đăng ngày 20-05-2019

Thiết kế web là đồ án đầu tiên của khóa học Lập trình máy tính – Bậc cao đẳng. Đồ án này sẽ giúp các bạn bước đầu xây dựng kinh nghiệm trong việc xây dựng một sản phẩn thực tế.

Mặc dù còn nhiều bở ngỡ và khó khăn, nhưng những nỗ lực của các bạn rất đang ghi nhận. Hy vọng, những kinh nghiệm này sẽ giúp các bạn nhiều trong quá trình học tập sau này.

Năm 1 mà thế này cũng oai rồi.

Một số hình ảnh bảo vệ đồ án.

Các thầy hỏi căng quá

Đưa tay vào túi quần nữa, oai chưa nè. May quá các thầy cho qua, chứ không thì nguy to. Rút kinh nghiệm lần sau nhé.

Bình luận