Hướng nghiệp dành cho sinh viên CNTT -CT3A -2019

Đăng ngày 29-08-2019

Hôm qua 26/8/2019, lớp CT3A – CNTT 2019 đã bắt đầu học môn Nhập môn ngành CNTT với chuyên đề hướng nghiệp.

Qua buổi học các bạn đã hiểu được Ngành CNTT là học gì và sau này làm gì. Cũng như hiểu được làm thế nào để học tốt chuyên ngành này.

Share cùng các bạn một số nội dungc ơ bản. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến các bạn sau khi các bạn tạo xong group facebook.

Bình luận