CT2A – Kiến tập tại công ty phần mềm NeoLab – Việt Nam

Đăng ngày 11-01-2019

Nằm trong chương trình đào tạo của nhà trường, sinh viên năm 1 sẽ được tham quan, kiến tập tại công ty phần mềm để có cảm nhận về môi trường làm việc, các yêu cầu từ doanh nghiệp cũng như công việc thực tế đang áp dụng tại doanh nghiệp.

Hôm qua, 10-1-2019, lớp CT2A đã được tham gia kiến tập tại Công ty phần mềm Neolab Việt Nam. Tại đây các bạn đã được giới thiệu về công ty, các lĩnh vực của các dự án đang thực hiện. Trải nghiệm môi trường làm việc v.v..

Neolab là công ty phần mềm tại Đà Nẵng chuyên thực hiện các dự án cho các khách hàng Nhật Bản. Công ty thực hiện trên nhiều lĩnh vự như Web, Mobile App, Machine Learning, Blockchain v.v.v.. đã mang đến cho các bạn sinh viên những trải nghiệm quý báu.

Cảm ơn lãnh đạo và các anh chị từ Neolab đã nhiệt tình đón tiếp, giới thiệu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn sinh viên.

Đây là kinh nghiệm quý báu sẽ giúp các bạn trong con đường học tập tiếp theo.

Một số hình ảnh tham quan tại Neolab – Việt Nam

Tham quan Neolab -1

Khởi động

Nghiên cứu các dự án đang thực hiện

Lãnh đạo công ty giới thiệu và tư vấn

Tổng kết và kết thúc buổi kiến tập

Bình luận