Đồ án thực tập CT5A-L | Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim online

Đăng ngày 06-12-2023

Trong đồ án thực tập tốt nghiệp, nhóm sinh viên Phạm Hoàng Bảo và Phạm Văn Lâm (lớp CT5A-L – chuyên ngành CNTT) đã tham khảo giao diện của trang web Galaxy Cinema và xây dựng một hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến với các chức năng:

– Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu;
– Xem và chỉnh sửa profile;
– Xem thông tin chi tiết về phim;
– Tìm kiếm phim, vé;
– Đặt vé, thanh toán vé;
– Xem lịch sử đặt vé;
– Thiết lập phim, thực phẩm, rạp, phòng chiếu, voucher;
– Quản lý người dùng, đặt chỗ, bình luận;
– Báo cáo doanh thu.

Hệ thống đặt vé xem phim online được xây dựng với ngôn ngữ HTML5, CSS3, Javascript với các framework ReactJs, Tailwind CSS và JSON. Đồ án tuy vẫn còn một số hạn chế về hiệu suất của website, nhưng kết quả thực hiện được đánh giá là thành công với giao diện tương đối thân thiện với người dùng và đầy đủ các chức năng đã đề ra.

Cùng admin điểm qua một số hình ảnh giao diện website đặt vé xem phim online do nhóm sinh viên CT5A-L thực hiện dưới đây!

Bình luận