Đồ án thực tập CT5A-L | Xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn online

Đăng ngày 07-12-2023

Hệ thống đặt phòng khách sạn online là giải pháp giúp khách hàng dễ dàng đặt phòng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet. Đồ án này thuộc khuôn khổ thực tập tốt nghiệp chuyên ngành lập trình Front End do nhóm sinh viên Nguyễn Hữu Hoàng Bão và Lê Đức Thông (lớp CT5A-L) thực hiện.

Trong thời gian thực tập tại iViettech, các bạn đã nghiên cứu về dự án ứng dụng đặt phòng trực tuyến và quản lý khách sạn, áp dụng các kiến thức đã học và các tài liệu được cung cấp để tìm hiểu và triển khai hệ thống ứng dụng khách sạn, từ đó nâng cao kỹ năng lập trình và sử dụng các công nghệ liên quan để phát triển web và ứng dụng.

Với Visual Studio Code, HTML5, CSS3, Javascript, framework ReactJs, thư viện React Router và Firebase, các bạn đã xây dựng được website đặt phòng trực tuyến đáp ứng được các chức năng đặt ra, đồng thời có giao diện dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Cùng theo dõi kết quả phân tích thiết kế và giao diện website đặt phòng trực tuyến do các bạn sinh viên lớp CT5A-L thực hiện dưới đây!

Bình luận